- St. Stephen's De La Salle BNS

(051) 871716
St. Stephen's De La Salle
Waterford, Ireland
Go to content

Main menu:

ARCHIVE

Rinne Rang A Cúig podcast leis na buachaillí ag caint mar gheall ar "mé féin" - cé mhéad duine atá sa teaghlach, cá bhfuil cónaí orthu, cén rang ina bhfuil siad... agus tá sé ar fáil anois ar suíomh na scoile! Éist anseo:
Mr. Russell's 5th Class made a podcast with the boys talking about "myself" - how mnay people in the family, where they live, what class they're in... And it's available on the school website now! Listen here:

 
© St. Stephen's De La Salle BNS, Waterford, Ireland.
Back to content | Back to main menu