- St. Stephen's De La Salle BNS

(051) 871716
St. Stephen's De La Salle
Waterford, Ireland
Go to content

Main menu:

ARCHIVE

Bhí ár Lá Gaelach againn sa scoil ar an Chéadaoin agus an Déardaoin, 11ú agus 12ú lá de Márta 2020!

Bhí ceol, dráma, caint agus craic againn - agus ceolchoirm ar siúl Dé Céadaoin agus Déardaoin!! Bhí na buachaillí as na ranganna ag canadh amhráin, ag spraoi, ag caint as Gaeilge, agus ag baint sásamh as na rudaí a bhí ar siúl againn!

Tá cúpla pictiúirí le feiceáil ó gach rang
agus físeáin ó Lá Gaelach 2020 i Scoil Stíofán Naofa De La Salle aníos! Bainfidh sibh sult as, táimid cinnte!

We had our Lá Gaelach (Irish Day) in school on Wednesday and Thursday, March 11th and 12th, 2020!

There was music, drama, chat and fun - and a concert on Wednesday and Thursday!! The boys from the classes were singing songs, playing, speaking in Irish, and enjoying enjoying all the things that were going on!

There's some pictures to see from each class and some videos from Lá Gaelach 2020 in St. Stephen's De La Salle. We're sure you'll enjoy them!

Cliceáil ar an nasc leis an fuaime nó griangrafanna atá uait! Click on the link for the audio or photos that you want! 
© St. Stephen's De La Salle BNS, Waterford, Ireland.
Back to content | Back to main menu